Zebranie Samorządu Słuchaczy

Zapraszam   17 .05.2016 r godzina 15 .00 na  wspólne posiedzenie

Samorządu Słuchaczy, Zarządu  i Komisji Rewizyjnej

Porządek zebrania :

  1. Otwarcie posiedzenia , powitanie gości.
  2. Odczytanie dotychczasowych wniosków i ich realizacja .
  3. Przedstawienie sprawozdań z działalności sekcji za rok 2015/16 przez liderów .
  4. Przygotowana do obchodów 10-lecia ZUTW.
  5. Wybór Komitetu Organizacyjnego obchodów 10-lecia naszego uniwersytetu.

 

Przewodnicząca Rady Samorządu Słuchaczy

Elżbieta Gacek