Europa Cafe – wizyta studyjna w instytucjach unijnych UE

W dniach 12-16 maja grupa 40 osób, reprezentujących organizacje pozarządowe z całej Polski wyruszyła do stolicy Europy. Jedną z najliczniej reprezentowanych instytucji było Stowarzyszenie Dziennikarzy RP (Wojciech Choina, Hanna Świeszczakowska-Mazur, Weronika Książek, Alina Kietrys), prócz tego w wyjeździe studyjnym uczestniczyli reprezentanci i reprezentantki m.in. Komitetu Obrony Demokracji, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Fundacji Europejska Kuźnia Kultury i Rozwoju, Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży (i wielu innych). Wyjazd organizowała i koordynowała Monika Łagodzińska z poznańskiej Fundacji Kształcenia Ustawicznego Peritia.

Punktem centralnym wizyty były najważniejsze instytucje unijne: Parlament Europejski, gdzie krótkie wystąpienia wygłosili: Leszek Gaś z departamentu komunikacji, Ursula Politovszky zajmująca się rozliczaniem unijnych grantów, a także Karolina Gajewska z Komisji Petycji; Komisja Europejska, gdzie uczestnikom przedstawiono najważniejsze tematy ostatnich jej prac (m.in. wewnętrzny rynek cyfrowy i przyszłość cyfrowej Europy, działanie na rzecz ochrony konsumentów i równości płci, badania naukowe w ramach programu Horizon Europe), a także Rada Europejska. W międzyczasie grupa odwiedziła również Komitet Regionów oraz Komitet Ekonomiczno-Społeczny, który był szczególnie istotny dla działalności NGO-sów i wspierania ich celów przez Brukselę. Większość grupy nie miała do czynienia z unijnym wsparciem dla organizacji, a jeśli miała to w ograniczonym stopniu, dlatego też informacje zdobyte podczas spotkań z urzędnikami europejskimi mogą pomóc ubiegać się o pomoc na dalszy rozwój działalności.

Jak się okazuje, w stolicy Belgii działa również Biuro ds. Stowarzyszeń/NGO (Brussels Association Bureau), które wspiera i koordynuje działania stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych zarejestrowanych na terenie UE. Spotkanie dla polskiej grupy poprowadził kierownik biura Jan Lichota. Z przyjezdnymi spotkał się również asystent biura eurodeputowanego Andrzeja Grzyba z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zwiedzanie unijnych instytucji przeplatało się ze zwiedzaniem miasta oraz regionu (finał wizyty w Belgii stanowił wyjazd do Antwerpii).

Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych wyjazdy takie jak ten stanowią wartość poznawczą w zakresie pozyskania możliwego wsparcia z instytucji dysponujących europejskimi środkami. Programy współpracy, granty oraz pieniądze przeznaczone na badania czekają na inicjatywy organizacji pozarządowych. Przed nami nowy „sezon” na pozyskiwanie środków – 26 maja Europa wybierze swoich parlamentarzystów, rozpocznie się również nowy 4-letni okres współpracy instytucji europejskich ze specjalistami, NGO-sami, firmami oraz przedstawicielami mediów. Zagadką dla zaproszonych na spotkania z grupą urzędników pozostawał brexit – bowiem od faktu, czy Wielka Brytania opuści UE zależeć będzie między innymi wysokość kolejnego europejskiego budżetu oraz to, ile zdoła z niego „uszczknąć” Polska.

Wyjazd do Brukseli koordynowany przez Fundację Peritia odbył się już po raz piąty. Spotkania przedstawicieli NGO z serii Europa Cafe odbywają się regularnie (do tej pory między innymi w różnych miastach Polski: Gdańsku, Bochni, Bydgoszczy Warszawie); fundacja prowadzi również warsztaty, coaching, doradztwo. Jej celem jest prowadzenie „wszechstronnej działalności na rzecz koncepcji uczenia się przez całe życie (life long learning)”, między innymi poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pełnej aktywności społecznej i rozwoju osobistego, kształcenie uzupełniające dla dzieci i młodzież i kształcenie ustawiczne dorosłych i wyjazdy edukacyjne – takie jak ten.

 

Autor  Weronika Książek