Warsztaty rękodzieła artystycznego

 

 

MiędzypokoleniowE warsztatY rękodziełA artystycznegO – dają   możliwość poznania różnych technik artystycznego zdobienia  i tworzenia z przedmiotów powszechnego użytku prawdziwych dzieł sztuki. Używając różnorodnych materiałów i stosując odpowiednie dla nich techniki można wyczarować wspaniałe ozdoby i przedmioty użytkowe. Podczas działań artystycznych zastosowane zostaną techniki w decoupage zdobieniu różnych materiałów, praca z filcem, malowanie na tkaninie, tworzenie biżuterii różnymi technikami, techniki papierowe.

Warsztaty w ramach projektu – ,,Kolorowy most  międzypokoleniowy‘’’  dofinansowany z Gminy Zawiercie.

 

EKOPAKA MIĘDZYPOKOLENIOWA

EKOPAKA  jedzie w  dniu 17 listopada /niedziela/ do Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Zbiórka 11.00  Parking MOK

Godzina . 13.00

Krótki spacer po Ogrodzie Żółtym, w przypadku niepogody uniemożliwiającej spacer, oglądamy  prezentacją PPT  o Ogrodzie wyświetlaną w Sali  konferencyjnej .

Seniorzy   :Warsztat ,,Zioła w kuchni”, połączony z wykonaniem przez każdego własnej przyprawy – soli ziołowej.

Uczniowie warsztat “Ślady i tropy zwierząt”. Jest to warsztat, podczas którego uczniowie poznają różne ślady i tropy a także uczą się ich odszukiwania i rozpoznawania w terenie.

Całość tych warsztatów zamknie się w 1,5h, odbędą się one w Ogrodzie Żółtym przy ul. Sosnowej 5.

W budynku głównym znajduje się restauracja, z której  możemy skorzystać.