Erasmus plus- zmienia życie otwiera umysły .

strona główna

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/edukacja-na-swiezym-powietrzu-z-elementami-kreatywnosci

Zacznij od read now

w środku jest film o Portugalii

KLIKNIECIE NA ZÓŁTE KÓŁKO POZWOLI  URUCHOMIC LEKTORA ,KLAWISZEM MYSZY /LEWYM/ OBRACACIE KARTKAMI.

 

Edukacja na świeżym powietrzu z elementami kreatywności

W pełni zrozumieliśmy, jakie korzyści daje edukacja na świeżym powietrzu i potrafimy określić, jakie stoją wyzwania przed prowadzącym takie zajęcia.

Profile picture for user MARIA19.
Maria Grabowska

ok. 3 minuty czytania  polub, linkuj, komentuj!


Tegoroczna mobilność zawiodła grupę 9 studentów Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Barcelos w Portugalii. Organizacją goszczącą była Associação Intercultural Amigos da Mobilidade.

Uczestnicy mobilności wzięli udział w kursie, którego celem było wprowadzenie w świat edukacji outdorowej z silnym naciskiem na włączenie elementów kreatywności.

uczestnicy projektu

O kursie

Nasze umiejętności i kompetencje zdobyte podczas europejskiej ścieżki kształcenia zwiększyły wiedzę na temat:

 • korzyści płynących z edukacji na świeżym powietrzu i jej wpływu na osoby uczące się,
 • kreatywności,
 • synergii pomiędzy naturą i kreatywnością,
 • wyzwań i strategii włączania kreatywności do zajęć na świeżym powietrzu,
 • potencjalnego ryzyka, które może wystąpić w trakcie zajęć,
 • kreatywnych gier i aktywności mających na celu budowanie zespołu,
 • sztuki jako narzędzia do wyrażania siebie,
 • zasad myślenia projektowego w edukacji na świeżym powietrzu.

Podczas szkolenia posługiwaliśmy się językiem angielskim, co zwiększyło naszą umiejętność w formułowaniu krótkich i zrozumiałych wypowiedzi.

Udział w kursie zwiększył nasze umiejętności i kompetencje organizacyjne w efektywnym zarządzaniu czasem pracy.

Wspólna praca zespołowa polepszyła pracę z członkami zespołu podczas wykonywania zadań i przełamała bariery kulturowe.

uczestnicy projektuNasz pobyt w Portugalii pozwolił  zdobyć inne cenne umiejętności, jak znajomość i postrzeganie zasad kultury, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz otwartość na inną kulturę. 

Program Erasmus+ w sektorze edukacji dorosłych umożliwił nam poznanie innego kraju, a w konsekwencji zrozumienie znaczenia dalszej edukacji seniorów.

Taka aktywność podnosi poczucie własnej wartości, rolę aktywności fizycznej i umysłowej oraz daje możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów z innymi organizacjami senioralnymi, poznanie ich problemów. Taka różnorodność wzbogaca doświadczenie i wiedzę o znaczeniu seniorów dla społeczności.

Wniosek

Aktywny senior to świadomy obywatel zainteresowany wartościami europejskimi i znaczeniem Unii Europejskiej. Rozumiejący wagę pozostawania Europejczykiem, przynależności do tej samej społeczności oraz dzielenia z nimi wspólnej tożsamości i kultury.

uczestnicy projektu

Edukacja na świeżym powietrzu z elementami kreatywności

W pełni zrozumieliśmy, jakie korzyści daje edukacja na świeżym powietrzu i potrafimy określić, jakie stoją wyzwania przed prowadzącym takie zajęcia.

Profile picture for user MARIA19.
Maria Grabowska

 

Dobre wieczory -dotacja

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych powiatu zawierciańskiego dokonano wyboru ofert i na ich realizację przyznano wsparcie finansowe

Obszar I: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

„Dobre wieczory” ZAWIERCIAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 96 punktów 2.000,00 złotych 

Erasmus +

Relacja z projektu Erasmus +

9 przedstawicieli ZUTW w grupowej mobilności w Czechach.

Grupowa mobilność dorosłych uczących się ma na celu poznanie zasad, metod i narzędzi kształcenia, prowadzenia zajęć dla osób dorosłych w Czechach i możliwość wykorzystania ich we własnej ofercie edukacyjnej.
Grupa polskich słuchaczy każdego dnia mobilności spotykała się ze słuchaczami z czeskiego UTW, by wzajemnie się uczyć i poznawać w jaki sposób prowadzone są zajęcia dla osób dorosłych w obu organizacjach.
W trakcie spotkań uczestnicy będą rozmawiać również na tematy dot. włączania społecznego, różnorodności, dyskryminacji, ulegania stereotypom, uczestnictwa w społeczeństwie.
Udział w grupowej mobilności to szansa na zwiększenie kompetencji kluczowych uczestników, szczególnie w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i obcym, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.
Dla każdego uczestnika projektu wyjazd do innego kraju to możliwość nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów, zwiększenia świadomości międzykulturowej, postawy otwartości i tolerancji.
Przed wyjazdem uczestnikom zostało zapewnione wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Zwieńczeniem mobilności jest otrzymanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność.

Informujemy o otrzymaniu dotacji na-realizacje 3 projektów i 1 grantu 🧑‍🎓🧑‍🎓🧑‍🎓🧑‍🎓

W ramach ogłoszonych  przez Prezydenta Zawiercia  w 2024 r otwartych  konkursów   na realizację  zadań publicznych informuje.

 Oferty złożone przez  nasz uniwersytet zaopiniowała pozytywnie specjalnie do tego powołana komisja konkursowa.

otrzymaliśmy  trzy  dotacje i jeden grant.

o czym  z satysfakcją  informuje pomysłodawca  ww   działań projektowych i ich  koordynator  M.Grabowska

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Pierwszy  projekt

 Tytuł-Kolory kultury

 termin do 31 .12.2024

W ramach projektu wnioskodawca zorganizuje:

 • Jedno spotkanie autorskie z Ewą Kassalą i z Krainą świętych gajów, kącin i chramów, czarów i magii.
 • Dwie prelekcje  :
 • O pannach wodnych, które zrobiły karierę w literaturze” ; i  Mity i wierzenia Słowian” prelekcje i prezentacją  multimedialną
 • Warsztaty muzyczne ,,Słowiańska dusza śpiewa „
 • Warsztaty rękodzielnicze ,,motane i nie motane”
 • Warsztaty kulinarne ,,z bocianymi łapami i krowajem”
 • Warsztaty kosmetyczne ,,niezłezióko”
 • Dwa spektakle w wykonaniu Teatru Integracyjnego ZUTW,,Ballady i romanse’   i ,,Misterium dla człowieczeństwa”   dla społeczności lokalnej.
 • I Konkurs ortograficzny -Dyktando „Potyczki w Krainie świętych gajów czarów i magii. ’’
 • Jeden wyjazd do Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu

…………………………………………………………………………………………………..

Drugi projekt
Tytuł:Sekrety seniora  
  termin do 31 .12.2024r

W jego ramach wdrożony i zrealizowany zostanie pakiet działań obejmujących:

Blok wiedzy – 2 Seminaria

„O zdrowym stylu życia”- postępowanie w nagłych wypadkach medycznych.

„Prewencja chorób układu krążenia”

Blok aktywizacji fizycznej :

gimnastyka -zdrowy kręgosłup,

gimnastyka poprzez w taniec,

gimnastyka w wodzie,

zajęcia tai-chi,

zajęcia jogi.

Seniorzy na START – udział w senioralnych imprezach sportowych:

XVI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych Łazy2024 – ,,Trzeci Wiek na Start”

III Międzyuniwersytecki Turniej bule

Blok aktywizacji umysłowej :

 • trening pamięci dla seniorów
 • lektorat z języka angielskiego

Blok aktywnego odkrywania:

Przywitanie wiosny z kijami – spotkanie integracyjne w Morsku

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠…………………………………………………………………………………………………..

Trzeci  projekt

 Tytuł  : EKOkraina 

termin do 31.12.2024r.                                                                                                                                      

Odbędą się  poniższe działania

Trzy  warsztaty   :

 • ,, Wykurz chemię z domu ”ekologiczne środki czystości,
 • ,,Od Zera do Bohatera” –  zielarskie                           „
 • Ekologiczny Ogród w Słoiku „,
 • warsztaty międzypokoleniowe budowania budek lęgowych dla ptaków

Trzy  akcje:

Akcja -Sadzenia drzew realnie i wirtualnie z aplikacją Ecosia

Akcja -Adoptujemy rośliny –wymiana kwiatów parapetowych

Akcja –wieszania budek lęgowych w parku i na ogródkach działkowych  

Dwa  Spacery edukacyjno-przyrodnicze po lesie z edukatorem

 Jeden  wyjazd do lasu na Grzybobranie realnie i wirtualnie aplikację Picture Mushroom

 Prowadzenie  jednej kampanii promocyjnej ,edukacyjno-informacyjnej na Facebooku i poprzez newslettery

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Grant 

Tytuł  Mieszkam po trochu w każdym z was – literackie spotkanie z Bogdanem Dworakiem.

Termin  :2024-04-30

Działania projektowe przewidują organizację

 • dwóch międzypokoleniowych spotkań autorskich ,
 • jednego koncertu poetyckiego
 • organizację wieczoru pamięci Bogdana Dworaka – Honorowego Obywatela Miasta Zawiercia.

Zaprosimy na spotkanie autorskie Alicję  Sienicką ,która wydała siedem powieści, w których sięga do najciemniejszych zakamarków ludzkich obaw i pragnień. Autorka mrocznych thrillerów – pisze również pełne humoru książki, które bawią i wciągają nie tylko dzieci, ale także dorosłych.

Koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu Jacka Staszewskiego  lidera zespołu Koniec Świata. Prawdziwą poezję śpiewaną prezentuje na swoich solowych albumach. „Peweksówka” i „Księżycówka”.

W tym działaniu  wnioskodawca będzie ścisłe współpracował Miejską i Powiatową Biblioteką w Zawierciu.

 

 

Aktywni 60+ ,,Akademia senior@ 60+ ” Zakończenie PROJEKTU

 

biuletyn  wersja KLIK  WERSJA DO POBRANIA W PDF
Wersja ruchoma kliknij w read the full

 

 

Wykłady :

24.10.2023-Senior w świecie technologii

29.11.2023-Bezpieczeństwo w Internecie

5.12.2023 –Senior w przestrzeni graficznej

12.12.2023 –Media społecznościowe po ciemnej stronie mocy

 

 

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Warsztaty foto -smartfon 
Zorganizowano 1 grupę, licząca po 17 osób.
Termin 21,22,23.08.2023 r
Miejsce :Hotel Fajkier Wellness & SPA 
Wyjazd do ;
, Podlesic , Kroczyc, Góra Zborów ,Bobolic ,Mirówa
Wyżyna Częstochowska w rejonie Podlesic wygląda niczym równina.
 Nad nią górują wzgórza z ostańcami zbudowanymi z odpornych na czynniki erozyjne wapieni skalistych, 
a najwyższym z nich jest Góra Zborów zwana też Berkową Górą (462 m n.p.m.). 
Sąsiaduje ona z położonym bardziej na północ Skał Kroczyckich.
Góra Zborów stanowi jeden z ciekawszych punktów widokowych na całej Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 
Przy dobrej pogodzie roztacza się stąd panorama na jurajski krajobraz, 
w tym pobliski OgrodzieniecMorskoBobolice czy Mirów.


Galeria zdjęć uczestników warsztatów plenerowych 

"ABC Senior - foto smartfon”
Warsztaty plenerowe realizowane w ramach projektu pn. „Akademia senior@ 60+

W galerii zamieszczone zostały wybrane prace uczestników ww warsztatów . 
Piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej oszałamia niejednego fotografa . 
Jura jest jednym z najciekawszych regionów Polski, która przyciąga  obiektyw aparatu do jej odkrywania.

  KLIK Galeria prac KLIK 

 

Galeria zdjęć uczestników warsztatów  plenerowych  (cloud.microsoft) SWAY 

…………………………………………..

Przeprowadzono jedną kampanię edukacyjno-informacyjną„ABC Senior@ – Aktywny Bezpieczny Cyfrowy”
w na Facebooku  5 newsletterów. w wesji pdf

NEWSLETTERY

1-5

1 lipiec

2 WRZESIEŃ

3 listopad

3 PAZDZIERNIK

5 GRUDZIEŃ

 

=================================================================================================

NAGRANIE    Radio Katowice

 

…………………………………………………………………………………………………………..

WARSZTATY E -USŁUGI

Miejsce :Pracownia multimedialna ZUTW

W ramach tego działania Oferent przeprowadził warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z wybranych e-usług.
Zajęcia składały się z 4 modułów poświęconych następującym obszarom:
Moduł 1: e-usługi publiczne.
Moduł 2: e-bankowość.
Moduł 3: e-sklep.
Moduł 4: e-kultura.
Zorganizowano zostanie 5 grup warsztatowych

[ 3  grupy  poziom podstawowy/  2 poziom średni], każda licząca po 4 osoby.
W ramach każdej z grup odbyło się 6 spotkań trwających po 2 godziny lekcyjne.

Termin od 16.10-20.11.2023r.-podstawowy poziom

Grupa I  4 osoby  termin 16.10; 23.10; 30.10;  6.11;13.11;20.11.2023 r od 10.00-11.30

Grupa II  4 osoby  termin 16.10; 23.10; 30.10;  6.11;13.11;20.11.2023 r  od 12.00-13.30

Grupa III  4 osoby  termin 16.10; 23.10; 30.10;  6.11;13.11;20.11.2023 r  od 14.00-15.30.

Poziom średni od 21.10-1.12 2023

Grupa IV- 4 osoby – termin 21.10;28.10; 4.11;18.11;25.11;1.12.2023 r. od 10.00-11.30

Grupa V- 4 osoby – termin 21.10;28.10; 4.11;18.11;25.11;1.12.2023 r. 12.00-13.30

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Miejsce :Pracownia multimedialna ZUTW

Łączna liczba 12 uczestników  warsztatów „ABC Senior@ – edycja tekstu

Dwie grupy poziom podstawowy ,jedna poziom średni.
Grupa podstawowa i średnia od 16.08-4.09.2023 r.

Grupa podstawowa :

grupa I  -4 osoby

grupa II -4 osoby

termin  i godziny  grupa I  -16.08;18.08;25.08;28.08;30.08;1.09;4.09.2023 r. od 10.00-11.30

                                grupa II -16.08;18.08;25.08;28.08;30.08;1.09;4.09.2023 r  od 12.00-13.30

Grupa średnia III   -4 osoby -16.08;18.08;25.08;28.08;30.08;1.09;4.09.2023 r  od 14.00- 15. 30

 

 

Miejsce :Pracownia multimedialna ZUTW

Łączna liczba uczestników warsztatów „ABC Senior@ – nowe media”. 12 beneficjentów ostatecznych
Dwie grupy poziom podstawowy, jedna poziom średni.
Warsztaty od 11.10-6.12.2023 r

 Grupa I poziom podstawowy 4 osoby

termin  11.10;18.10;25.10;8.11;15.11;22.11;29.11;6.12.2023 r godzina 10.00-11.30

Grupa II poziom podstawowy -4 osoby

termin  11.10;18.10;25.10;8.11;15.11;22.11;29.11;6.12.2023 r godzina 12.00-13.30

Grupa II I poziom średni -4 osoby

termin  11.10;18.10;25.10;8.11;15.11;22.11;29.11;6.12.2023 r godzina 14.00-15.30

 

Linki  -wspomnienie info

https://www.zawiercie.eu/kategorie/utw-zawiercie

https://www.u3wzawiercie.pl/projekt-akademia-seniora-60/

https://www.u3wzawiercie.pl/2023/07/

https://www.u3wzawiercie.pl/2023/08/08/

https://www.u3wzawiercie.pl/2023/08/10/

https://www.u3wzawiercie.pl/2023/08/14/

https://www.u3wzawiercie.pl/2023/08/26/

https://www.u3wzawiercie.pl/2023/10/15/

https://www.u3wzawiercie.pl/2023/10/16/

https://www.u3wzawiercie.pl/2023/10/23/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CgkCAZAX6bEEtQsCCM2vGUTBTcGL7geR5Rf1p7NgXaqvC5Pp3gxqS1eEL2yD1xQal&id=100064411040545&locale=pl_PL

https://www.u3wzawiercie.pl/projekt-akademia-seniora-60/

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036nv8WywmsJZBUgKMWeEzmSfyCNbnRrM4HW24X7ZyfCMgHwc3TCkSUyvvSRJ5EonRl&id=100064411040545

 

https://www.u3wzawiercie.pl/projekt-akademia-seniora-60/

https://www.u3wzawiercie.pl/biuletyn-aktywni-60/

https://issuu.com/mariahuras/docs/biuletyn_utw_ma_a_wersja_ostateczna?utm_medium=referral&utm_source=www.u3wzawiercie.pl

https://www.u3wzawiercie.pl/wp-admin/post.php?post=33800&action=edit

Galeria sway

Warsztaty Foto smartfon

prace uczestników

https://sway.cloud.microsoft/IAvAMfWElpfCHNk5