Wrocław -wycieczka

ZUTW we Wrocławiu
Dzień I
Wyjazd o godz. 7 .00(planowany przyjazd do Wrocławia ok godz. 10.00)
🧙Hala Ludowa
🧙🏼‍♂️Ogród Japoński
👩‍⚕️Fontanna multimedialna
🧓Afrykanarium
🛶Rejs statkiem po Odrze

Dzień II
🖼 Panorama Racławicka
👩🏻‍🦱Katedra św. Jana Chrzciciela
🏫⛪️Stare Miasto

Planowany przejazd do Zawiercia godz. 21.00

Koszt wycieczki 450 zł
Termin 29-30 września 2022r.

Bardzo proszę dokonywać wpłat w godzinach dyżurów ZUTW.
👨‍👩‍👦 wtorek w godz. 14.00-16.00
👩‍👩‍👧‍👧 czwartek w godz 10.00-12.00

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „ZUTW %0 Wycieczka deoa Wrocia Wrocławia 증 Wo Koszt wycieczki 450 450zł zł Wyjazd O godzinie 7 29.09.2022-30.09.2022”

Czy edukacja dorosłych ma ukryty skarb na Sycylii ?

Przypomnijmy na początek  zasadnicze filary edukacji.

 Uczyć się, aby wiedzieć czyli poszerzać wiedzę ,lecz miało sprzyja rozumieniu różnorodnych aspektów otoczenia niewiele uczy w krytycyzmu wobec rzeczywistości.

Uczyć się, aby działać   to  kształcenia człowieka kompetentnego, ale też charakteryzującego się określoną postawą społeczną, umiejętnościami pracy w zespole, porozumiewania się z innymi, regulowania konfliktów i ich rozwiązywania.

Uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się współżycia z innymi.Jest to współdziałania z innymi na rzecz realizacji wspólnych celów.

Podstawowym zaś warunkiem korzystania z wiedzy i udziału w nowoczesnej edukacji powinno być dysponowanie przez  wszystkich bez wyjątku umiejętnościami informatycznymi.

Edukator osób dorosłych odpowiada za zbudowanie relacji ze słuchaczem opartej na zaufaniu i zrozumieniu, umożliwiając im  swobodne wyrażanie siebie, zrozu­mienie jego potencjału i wspieranie go w rozwoju osobistym.

Stworzenie bezpiecznej i pełnej szacunku przestrzeni, w której każdy może przekazać swoje uczucia (zarówno pozytywne, jak i negatywne), ma fundamentalne znaczenie. Dlatego wysoki poziom umiejętności komunika­cyjnych jest podstawowym i zasadniczym wymogiem w pracy edukatora.

Edukacja nieformalna od początku lat 90. ubiegłego wieku zmie­nia koncepcję rozwoju osoby dorosłej jako jednostki samo­dzielnie decydującej jak i po co chcę się kształcić, a odbywa się to przede wszystkim poprzez działanie, praktykę, czyli uczenie się, a nie bierne nauczanie.

Kompetencje miękkie nabierają coraz większego znaczenia w kontekście życia zawodowego                     i codziennego. Niezbędne jest zrozumienie, jakie kompetencje kluczowe i jak je właściwie wykorzystywać, czym inteligencja emocjonalna empatia , jak budować skuteczną grupę                     i utrzymywać ducha zespołu , jak radzić sobie konfliktami stresem oraz zmagać się z zakorzenionymi stereotypami uprzedzeniami .

To są powody, dla których zdecydowaliśmy się zorganizować i przeprowadzić niezwykle wyjątkowy kurs dla 22  niesamowicie zmotywowanych uczestników z Uniwersytetu III Wieku .

Czas  wypełniony był  nową wiedzą połączoną z praktycznymi ćwiczeniami .Dyskusje pełne emocji . Poznaliśmy tez oczywiście wyjątkową kulturę sycylijską .

W pierwszym tygodniu czas poświęcony był następującym tematom: Kompetencje Kluczowe i Umiejętności Miękkie , Inteligencja Empatia , Dynamika Grupy Budowanie Zespołu , Przywództwo Asertywność

Poznaliśmy  teoretycznie koncepcje wcześniej wymienionych punktów i wykonaliśmy wiele praktycznych ćwiczeń, aby je utrwalić  .Stworzyliśmy wiele flipchartów z kluczowymi umiejętnościami miękkimi, które uważają za niezbędne dla ich organizacji, z portretem prawdziwego lidera mapą empatii .

Próbowaliśmy też postawić się w sytuacji innych i omówić naprawdę zaistniałe sytuacje zróznych punktów widzenia . Podczas warsztatów Group Dynamics  dowiedzieliśmy się, jak skutecznie zarządzać grupą . Odbył się w tym temacie  konkurs na najwyższą wybudowaną wieżę papierową. Ważny był wybór odpowiedniej strategii lidera , który wyznaczał obowiązki podczas budowy. Drużyny miały 5 minut na planowanie i 10 minut na budowę wieży. To idealne ćwiczenie integracyjne!

Zrozumieliśmy także , jak to jest być wykluczonym , nauczyliśmy się stylów przywództwa : których, gdzie i jak ich używać oraz jak powiedzieć NIE w sposób pełen szacunku, ale stanowczy. To było naprawdę produktywne niesamowite doświadczenie!

W drugim tygodniu  pobytu na kursie odkrywaliśmy jak  zarządzać stresem konfliktami.

Co to są stereotypy,

uprzedzenia dyskryminacja.

Zgłębialiśmy  pojęcie stresu, strategii behawioralnych i poznawczych .Oczywiście  ucząc się  na własnych przykładach.

Pisaliśmy  pozytywne afirmację podziękowania. Było to niezwykle przydatne, ponieważ poziom stresu we współczesnym świecie jest bardzo wysoki. Przestudiowaliśmy także Konflikt, jego pozytywne i negatywne strony, zarządzania konfliktami strategie sposoby komunikacji .

Ostatnie dni  kursu dotyczyły stereotypów, narodowych i płciowych , podawaliśmy nasze przykłady i dyskutowaliśmy o ich przyczynach.

Ponadto zainicjowaliśmy ciekawą debatę na temat Co to znaczy być Europejczykiem,                             a w szczególności Polakiem.

Podczas tej dyskusji powstało wiele nowych pomysłów.

Warto wspomnieć, że nie tylko studiowaliśmy, ale także udało nam się zwiedzić zobaczyć magiczną, chaotyczną Sycylię oraz zwiedzić Palermo okolice.

Zwiedziliśmy zabytki w Palermo, ogród botaniczny, port oraz skosztowali wielu tradycyjnych potraw .

Odwiedzili również plażę Mondello , wspaniałą katedrę Monreale z ogromnymi złotymi mozaikami znanymi na całym świecie oraz arabsko-normańskie arcydzieło Cefalu z przytulną, romantyczną atmosferą i morzem. Niektórzy z nas wspięli się nawet na wulkan Etna!

Ponadto każdego dnia mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej o kulturze sycylijskiej, ponieważ zapewniono nam interaktywne zajęcia dotyczące kuchni sycylijskiej, symboli, historii, zabytków, języka włoskiego, gestów i włoskich pieśni.

To było niezapomniane, jak bardzo wszyscy byli podekscytowani i zachwyceni!

Gdzie jest ten ukryty skarb na Sycylii ?

To proste ,to nasza edukatorka- ANNA.

Ma  niesamowita wiedzę oraz umiejętność dzielenia się nią .

Praca z Anną na warsztatach to olbrzymia przyjemność .

Bardzo to doceniamy!

Maria Grabowska

 

 

 

 

 

Przejdź do tego Swaya

kliknij pokaże się link i kliknij w niego 

Erasmus +w sektorze Edukacja Dorosłych.

W wyniku realizacji projektu przedstawiciele kadry zarządzającej, edukacyjnej/szkoleniowej członków konsorcjum, tj. Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu wezmą udział w kursie pn. „Motywowanie w zespole”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności 62 przedstawicieli konsorcjum w zakresie prowadzonych przez siebie organizacji, sekcji oraz zajęć dla osób dorosłych w celu podniesienia ich jakości oraz dostosowania do potrzeb i oczekiwań członków organizacji. Uczestnicy projektu wezmą udział w 10-dniowym kursie w Grecji i Turcji z zakresu skuteczniejszego i efektywniejszego motywowania członków organizacji do pracy. Cele szczegółowe projektu w stosunku do uczestników to m.in.:

  • nabycie nowej i podniesienie posiadanej wiedzy z zakresu motywowania i angażowania zespołu do podejmowania skuteczniejszych działań na rzez organizacji,
  • poprawa jakości pracy i działań na rzecz dorosłych słuchaczy organizacji,
  • poprawa znajomości języka angielskiego,
  • zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu i satysfakcji z podejmowanych działań,
  • wzrost pewności siebie, pozwalającej na swobodne poruszanie się w krajach Unii Europejskiej,
  • wzrost świadomości międzykulturowej, nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych,
  • wzrost wiedzy dotyczącej realizacji projektów międzynarodowych.

Realizacja projektu będzie miała ogromny wpływ na organizacje w nim uczestniczące. Przede wszystkim zwiększy atrakcyjność placówek w zakresie organizacji działań edukacyjnych osób dorosłych. Dzięki uczestnictwu w zagranicznym kursie wzrośnie motywacja i kreatywność organizacji do podejmowania szerokiego wachlarza działań dostosowanych dla seniorów. Przedstawiciele konsorcjum rozwiną ponadto kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku angielskim, wrażliwość międzykulturową poznając kulturę i historię Turcji i Grecji.

Wzrost kompetencji kadry nastąpi poprzez udział w kursach i warsztatach związanych z wyżej wymienioną tematyką, realizowanych przez organizacje szkoleniowe: SIGGIANNIS S. OKSANA WIOSKA OE. White Blue Tour Service z siedzibą w Grecji oraz CEKDEV INTERNATIONAL EDUCATION & DEVELOPMENT ACADEMY z siedzibą w Turcji. Organizacje wchodzące w skład konsorcjum będą mogły wzmocnić tym samym swoją współpracę międzynarodową ugruntowując relację z partnerami zagranicznymi.

Wyjazd na kurs zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w Turcji i Grecji. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.

Zwieńczeniem mobilności będzie otrzymanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność. Organizacje wchodzące w skład konsorcjum wdrożą narzędzia i pomysły, których uczestnicy nauczą się na kursie, do codziennej praktyki edukacyjnej, zwiększając prestiż jako nowoczesnych organizacji edukacyjnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu(5)

PROJEKTY OD NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO -UWAGA- ZAPISY -INFORMACJE

W imieniu Klastra Innowacji Społecznych, mam zaszczyt poinformować o rozpoczęciu kolejnej inicjatywy „Google dla Seniorów”, współfinansowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Naszym celem jest przybliżenie osobom starszym jak działają narzędzia Google oraz jakie są korzyści z ich używania.

ZAPISY W DNIACH DYŻURÓW MOK 308

PRZEWIDUJEMY DWIE GRUPY

/DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ /

 

W ramach inicjatywy zorganizujemy bezpłatne warsztaty dla  dziesięciu osób powyżej 60 roku życia,  dodatkowo dla uczestników zostaną przygotowane materiały edukacyjne.

Program składa się z trzech spotkań warsztatowych.

ZAPEWNIONE TABLETY!!!

Dzięki wykorzystaniu takiego rozwiązania uczestnicy zdobędą umiejętności posługiwania się narzędziami na własnych telefonach z dostępem do Internetu.

Podczas każdego spotkania zorganizowana będzie przerwa na kawę.