,,Abecadło gryzipiórka „

Pierwsze warsztaty dziennikarskie za nami  .

Warsztaty prowadziła   dziennikarka   Kuriera Zawierciańskiego,
zapoznała nas miedzy innymi z gatunkami  dziennikarskimi .
Dyskutowaliśmy nad formą i wyborem  treści do   przygotowywanego   przez  słuchaczy kalendarza .
Kalendarz będzie wydany z okazji 10 –lecia naszego uniwersytetu. 

 

Koordynator projektu Maria Grabowska pioro