Gala laureatów

Centrum Inicjatyw Lokalnych już piąty rok z rzędu przekazało dotacje dla organizacji pozarządowych z powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego.

Podczas spotkania w hotelu ,,Villa Verde „wręczono symboliczne czeki dla laureatów tegorocznej edycji programu oraz podziękowania dla partnerów.

W czwartek 29 czerwca na zaproszenie CIL spotkali się przedstawiciele 13 dofinansowanych projektów oraz partnerzy programu – gminy powiatu myszkowskiego oraz zawierciańskiego. Projekty o łącznej wartości 55 000,00 zł przyczynią się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności i rozwoju dobra wspólnego.
Program Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a na terenie powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego wdrażany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. Konkurs w tym roku realizowany jest przy wsparciu partnerów: gmin Poręba, Pilica, Irządze, Szczekociny, Włodowice, Poraj, Żarki i Koziegłowy oraz dzięki odpisom 1% podatku dochodowego przekazywanego na rzecz CIL.

Granty w programie otrzymali:                                      

1.      Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację projektu „BAS – Bezpieczny – Asertywny – Senior”

2.      Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, Grupa nieformalna: Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Koziegłowy” na realizację projektu „Nasze Koziegłowy i okolice”

3.      Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji „Razem Dla Szkoły” im. Jana Pawła II                  w Rokitnie na projekt „Senior w sieci”

4.      Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie, Grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich           na realizację projektu „Znajdź przyjemność we wspólnym gotowaniu. Spędźmy czas razem .         Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza!”

5.      Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach, Grupa nieformalna: „Grupa miłośników ziemi irządzkiej”

6.      Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach, Grupa nieformalna: AMONITKI na projekt „Pokoleniowo na Ludowo”

7.      Stowarzyszenie Marina Poraj na realizację projektu „Plenerowa integracja wielopokoleniowa nad Zalewem Porajskim”

8.      Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Aspera” na realizację projektu „Poznaj swoją małą ojczyznę”

9.      Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Nestor” w Porębie na projekt „Mosty pokoleń”

10.  Kółko Rolnicze w Dobrakowie, Grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich Kidów                na realizację projektu „Wykorzystaj swój talent”- warsztaty artystyczne i gier edukacyjnych       na terenie Gminy Pilica

11.  Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Żarki, Grupa nieformalna: Biegaj z Żarkami na projekt „Aktywni dla zdrowia”

12.  Stowarzyszenie Ogrodowe im. A. Mickiewicza w Porębie na realizację projektu „Akademia Aktywnego Ogrodnika”

13.  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Masłońskie na projekt „I love Masłońskie”.