Pudełko ….życia

,,Pudełko życia”= pierwsze warsztaty za nami

Celem    warsztatów  było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Szkolenie   dla  uczniów  MSP nr 9 w Zawierciu z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej   przeprowadził instruktor ,pomagały słuchaczki ZUTW Urszula i Ania.

 Każdy  uczestnik warsztatów  nabył umiejętności:

1.właściwego postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia i oddychania ( zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC) .Poprawne, samodzielne wykonywanie resuscytacji krążeniowo- oddechowej ćwiczone będzie na fantomach   w pozorowanym zdarzeniu,

  1. prawidłowej techniki pomocy przy zadławieniach,
  2. poprawnego wzywania karetki pogotowia – kiedy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego

Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyna zgonów w Europie i dotyczy ok.700 000 osób rocznie. Każdy może być świadkiem takiego zdarzenia. Szybka pomoc jest kluczowa dla ratowania życia. Lekarze i ratownicy medyczni, potwierdzają  że to najczęściej młodzi ludzie udzielają pomocy, wżywają  karetkę  pogotowia .

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej  Osób Starszych  na lata 2014– 2020