RAJD ROWEROWY -14 LIPCA 2020r 10.30 Parking MOK

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Głównym celem projektu pn  ,, Zdrowy rower i bezpieczny rowerzysta ‘’ jest zwiększenie aktywności fizycznej i wzmocnienie integracji wśród 30 mieszkańców z Gminy Zawiercie do spędzania czasu wolnego w oparciu o ofertę proponowanych form wsparcia .

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku jest  organizacją sprawującą patronat nad grupą nieformalną ,,ZakrĘceni’’

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie  “Śląskie Lokalnie 2020,,

Proponowane działania  projektowe :

  • Szkolenie uczestników przez przedstawiciela Policji w zakresie ,,Bezpiecznie na rowerze’’

w tym z obowiązującym Kodeksem Drogowym dla rowerzystów

  • Przeprowadzenie dwóch rajdów rowerowych na trasie :

Zawiercie -Rudniki

Zawiercie -Podzamcze

  • Piknik finałowy -Rudniki

W jego trakcie zostaną przeprowadzone  gry zręcznościowe jak: rzut oponą rowerową do celu, przeciąganie liny itp .Zwycięzcy w tych konkurencjach otrzymają nagrody .Zorganizowane  będzie  wspólne ognisko i pieczenie kiełbasy.

  • Zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów przystosowanej do użytku w przestrzeni publicznej. Stacja umożliwi naprawę nagłych usterek nie tylko