Wykład

Zapraszamy  słuchaczy na wykład  22 .03. 2018r. /czwartek/

MOK Galeria Dolna godzina 16 .00

Temat : Salon kulturalny Oskara Jasieńskiego muzyka ,sztuka ,kultura

Prowadzący : mgr Oskar Jasieński.