Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku dofinansowany w Programie Działaj Lokalnie

Projekt Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uzyskał dotację ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

Zrealizowany zostanie projekt pt: „BAS – Bezpieczny – Asertywny – Senior”, którego odbiorcami będą osoby w starszym wieku. Istotą jest podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie świadomości oraz przybliżenie podstawowych zasad unikania zagrożeń przez seniorów. Ważne będzie również budowanie poczucia współodpowiedzialności seniorów za bezpieczeństwo osobiste w lokalnym środowisku.

29 czerwca 2017 roku w hotelu Villa Verde Congress&Spa w Zawierciu została zorganizowana gala Programu Działaj Lokalnie podsumowująca tegoroczną edycję konkursu. Laureatom zostały przekazane symboliczne czeki.

„Podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, podnoszenie jakości życia mieszkańców, aktywizowanie ich do działania – to niezmiernie ważne zadania, których realizacji podejmują się organizacje oraz stowarzyszenia pozarządowe działające na terenie powiatów myszkowskiego oraz zawierciańskiego. Doceniamy kultywowanie regionalnych tradycji, podejmowanie międzypokoleniowego dialogu oraz chęć rozwoju, które przejawiają mieszkańcy gminy Zawiercie” – powiedział Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

Informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej www.u3wzawiercie.pl. Natomiast 12 października 2017 roku o godzinie 16.00 w MOK w Zawierciu odbędzie się spotkanie dotyczące niebezpieczeństw, na które narażone są osoby starsze we współczesnym świecie