AKTYWNIE -BEZPIECZNIE -CIEKAWIE

Informujemy słuchaczy  ze nasze  stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  na działania projektowe . Liderem  projektu jest Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku. Partnerem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu

 Serdecznie zapraszamy słuchaczy  do udziału w projekcie pn  

,,A-B-C czyli A -Aktywnie , B -bezpiecznie ,C-ciekawie ”

Jest to urozmaicona i kompleksowa propozycja rekreacyjna, optymalnie dostosowana do potrzeb  grupy  seniorów 60 +. Będzie to rekreacja w zgodzie z naturą Miejsce realizacji zadania publicznego to Jura Krakowsko – Częstochowska.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu  będą  słuchacze ZUTW i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu. Działanie ma charakter ponadlokalny.

W ramach zadania wsparciem zostanie objęte 50 osób, w wieku 60+, które dowiedzą się jakie są korzyści z aktywnego stylu życia dla ich zdrowia oraz zdobędą motywację, by pozostać aktywnym również po zakończeniu projektu.

 

Realizacja zadania przewiduje 4 moduły:

Moduł pierwszy  „Rowerem po Zdrowie’’, który polegać będzie na przeprowadzeniu przez każdy uniwersytet  dwóch rajdów rowerowych.

Rajdy będą  poprzedzone szkoleniem seniorów  przez  przedstawicieli Policji w zakresie ,,Bezpiecznie na rowerze’’ w tym z  obowiązującym Kodeksem Drogowym dla rowerzystów . Nacisk w realizacji zadania położymy na  bezpieczeństwo rowerzystów na drogach publicznych

Przeprowadzimy „Warsztaty  naprawy roweru” mające na celu nabycie umiejętności naprawy własnego roweru. Uczestnicy warsztatów poznają również elementy stroju rowerzysty i obowiązkowe wyposażenie roweru, które wpływa na podniesienie bezpieczeństwa jazdy.

Moduł drugi ,,Rajd nocny z  kijami  i duchami ”  .

Przeprowadzimy nocny rajd nordic-walking  na Zamek Ogrodzieniecki .Uczestnicy będą mieć latarki czołowe , latarki i kamizelki odblaskowe. Trasa- łatwa prowadząca przez oświetlone ulice .  Rozpoczniemy  nocne zwiedzanie z Przewodnikiem.

W czasie  nocnego zwiedza­nia prze­wod­nik zabierze  seniorów w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie. Z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy. Seniorzy przejdą przez dziedziniec pański, sypialnię, bibliotekę, salę kredencerską, kurzą stopę, kazamaty i dziedziniec gospodarczy.

Moduł trzeci „Magiczne spacery z kijami  po zdrowie”

Nordic walking – jedna z najbardziej zalecanych i popularnych form aktywności fizycznej seniorów,  uznawana za wysiłek wyjątkowo bezpieczny.

Odbędą się dwa  spacery w każdym uniwersytecie. Będą to zajęcia w plenerach Jury. Każdy będzie maszerował we własnym tempie.

 

Moduł czwarty – „Wspólny piknik jurajski”

Będzie to piknik plenerowy na Krępie .Przewidujemy w jego trakcie  konkursy o historii roweru ,  gry zręcznościowe jak: rzut oponą rowerową do celu, przeciąganie liny, jazda ślimakowa rowerem. Zwycięzcy w tych konkurencjach  otrzymają nagrody. Zorganizujemy wspólne ognisko i pieczenie kiełbasy .

Termin realizacji projektu od 15 sierpnia do 10 listopada 2019r.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są   mailowo i  telefonicznie przez

koordynatora  projektu  Marię Grabowską.

 

mail :utwzawiercie@wp.pl

kontakt : 791-035-756

 

Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy  serdecznie słuchaczy  i wszystkich zainteresowanych  na spotkanie

w dniu 19 lipca  /piątek/godzina 9.00 do MOK Centrum/sala widowiskowa/

Tematem będzie  bezpieczeństwo na drodze. Na seniorów czeka z niecierpliwością  wykładowca,mechanik od rowerów i poczęstunek.Szczegóły na plakacie.

 

 

 

 

Erasmus +

 

Nowe technologie dla każdego

 

Nie poddawajmy się stereotypom. Online można być w każdym wieku. Coraz więcej seniorów chce być obecnych w mediach społecznościowych i w pełni korzystać z możliwości jakie oferują. Czasem na przeszkodzie stoją tylko odpowiednie umiejętności, które nie zawsze można nabyć samodzielnie. Na szczęście wszystkiego można się nauczyć i wbrew pozorom, można podjąć to wyzwanie w każdym wieku.

Przekonali się o tym seniorzy, którzy wzięli udział w projekcie „Aktywny cyber-senior”, realizowanym przez Fundację Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna. Uczestnicy projektu polecieli na przepiękną Teneryfę i wzięli udział w tygodniowym kursie: „Making The Most of New Technologies and Social Media” („Wykorzystywanie nowych technologii i mediów społecznościowych”).

Głównym założeniem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry edukacyjnej, w sposób, który wpisuje się w wymagania nowoczesnego funkcjonowania podmiotów publicznych w Europie i na świecie. Podczas szkolenia, uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób mogą prowadzić działalność edukacyjną za pośrednictwem mediów komunikacyjnych w internecie.

Nowe umiejętności praktyczne, poparte wiedzą z zakresu nowych technologii z pewnością przyczynią się do zwiększenia skuteczności działań każdej z organizacji. Aktywne uczestnictwo w przestrzeni internetu nie tylko wzmocni wymiar nowoczesności, ale również zwiększy skuteczność działań realizowanych w życiu niewirtualnym. Wykorzystanie możliwości portalu Facebook może pomóc w promocji planowanych wydarzeń, serwis YouTube w  rozpowszechnianiu materiałów wideo,  Instagram w dzieleniu się foto-opowieściami, a Linke-din w zbudowaniu sieci branżowych kontaktów.

Dodatkowymi korzyściami z pobytu na Teneryfie była możliwość bezpośredniego zetknięcia się z hiszpańską kulturą i językiem, a także nabycie większej świadomości związanej z wartościami europejskimi, takimi jak: tolerancja dla innych kultur czy otwartość na innych ludzi. Kurs przeprowadzany był grupowo w języku angielskim, dlatego uczestnicy wyjazdu musieli posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się tym językiem. Tydzień, w hiszpańsko-angielskim otoczeniu był nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale może nawet mobilizacją do dalszego rozwoju kompetencji językowych, które przydają się również w obsłudze nowych technologii. A te, mają przed uczestnikami kursu już o wiele mniej tajemnic.

 

„Seniorzy on-line”

 

To udowodnione – serwisy społecznościowe sprawiają, że seniorzy czują się mniej samotni. Media społecznościowe mogą budować poczucie przynależności, rozszerzać kontakty oraz dawać większy dostęp do wiedzy. I choć w pierwszym zetknięciu mogą wydawać się czarną magią, to w rzeczywistości skonstruowane są w sposób intuicyjny, dzięki czemu każdy chętny jest w stanie opanować podstawy. Zwłaszcza jeśli ma dobrego i cierpliwego nauczyciela.

Właśnie z tą myślą, Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach wspólnie zrealizowali projekt „Aktywny cyber-senior” w ramach Programu Erasmus+.

Do projektu zrekrutowano łącznie 26 osób, w tym osoby pełniące rolę członków zarządu, liderów sekcji edukacyjnych, członków rady programowej i organizacyjnej oraz szkoleniowców. Główna część uczestników wywodziła się z dwóch Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Zawiercia i Łaz. Ze względu na specyfikę tych organizacji, w większości były to osoby powyżej 50 roku życia. Przy doborze uczestników istotna była podstawowa znajomość języka angielskiego oraz umiejętność obsługi komputera. Jednak równie ważnym kryterium rekrutacyjnym była sama motywacja do wzięcia udziału w projekcie, jak i dotychczasowe zaangażowanie w działalność edukacyjną dorosłych. Wybrani reprezentanci, w dwóch  turach odwiedzili hiszpańską Teneryfę (26.11 – 02.12.2018 oraz 04.03. – 10.03.2019), gdzie odbyli tygodniowe szkolenie z zakresu wykorzystywania nowych technologii i mediów społecznościowych.

Podstawowym celem projektu była poprawa kompetencji kadry wymienionych organizacji, w celu sprawniejszego posługiwania się technologiami komunikacyjno-informacyjnymi. Wspólna interakcja w internecie, pomiędzy nadawcami komunikatów i ich odbiorcami jest ważnym, a wręcz nieodłącznym elementem funkcjonowania organizacji we współczesnym świecie.

Kompetencje zdobyte przez kadrę edukacyjną podczas kursu, usprawnią funkcjonowanie organizacji w serwisach społecznościowych, a może nawet przeniosą ją na nowe tory, co przełoży się na poprawę jakości funkcjonowania tych organizacji w zakresie komunikacji i promocji. Zarówno w krótko, jak i w długoterminowej perspektywie. Pod warunkiem, że zachowają systematyczność, spójność oraz staranność prowadzonych w internecie działań. To klucz do sukcesu.

 

 

„Nowy wymiar komunikacji”

 

Świat się zmienia i żeby dobrze w nim prosperować, musimy te zmiany zaakceptować i zrozumieć. W dzisiejszych czasach, funkcjonowanie organizacji nie może już ograniczać się tylko do tradycyjnych technologii i utartych ścieżek. I choć to rzeczywistość realna wciąż jest – i miejmy nadzieję – nadal będzie najważniejsza, to nie możemy całkiem zapominać o tej wirtualnej.

Umiejętne zarządzanie nowymi mediami może przynieść zaskakujące rezultaty i znacznie powiększyć grono odbiorców, dlatego tak ważne jest szkolenie kadr w tym kierunku. Szczególnie, jeśli chodzi o organizacje składające się z osób w sile wieku, dla których nowe technologie nie są środowiskiem naturalnym, tak jak dla dzisiejszych nastolatków.

Odpowiedzią na te potrzeby było zorganizowane we współpracy trzech podmiotów (Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawierciańskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach) szkolenie „Aktywny cyber-senior”. Jak sugeruje sam tytuł, chodzi o to aby senior stał się cyber – czyli był obecny w internecie, a jak już jest obecny, to powinien także wiedzieć jak nie pozostać tylko biernym obserwatorem.

Uczestnicy kursu udoskonalili swoje umiejętności związane z technologiami komunikacyjno-informacyjnymi. Brzmi to nieco zawile, ale w istocie chodzi o to, żeby wiedzieć co, z czym, jak i gdzie się „je”. W internecie oczywiście, a przede wszystkim w mediach społecznościowych, które swoje istnieje opierają na nowych technologiach. Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Pinterest – to nazwy, z którymi (w niektórych przypadkach po raz pierwszy) spotkali się uczestnicy kursu. A w praktyce to właśnie najpopularniejsze serwisy społecznościowe. Kursanci nie tylko poznali ich nazwy, ale i bardzo różną specyfikę poszczególnych portali, które łączy jeden wspólny mianownik, jakim jest internetowa społeczność.

W przystępnie podany sposób, dowiedzieli się jak wzmocnić swoją pozycję na Facebooku oraz jak zaprojektować stronę lub grupę w tym serwisie. Poznali podstawy zarządzania treścią na Twitterze. Nauczyli się jak stworzyć tablicę edukacyjną na portalu Pinterest, jak korzystać z możliwości Instagrama, a także jak stworzyć wideo w programie Magisto lub iMove, a następnie umieścić je na swoim kanale Youtube. Regularne korzystanie choćby z niektórych poznanych na kursie serwisów, to dla seniorów szansa na wejście w całkiem nowy wymiar komunikacji w internecie.

Informacja dla uczestników turnusu w OW “TRYTON” w Świnoujściu

Informacja dla uczestników turnusu  wypoczynkowego w OW  ” TRYTON ” w Świnoujściu w termie 10-20.07.2019

Zbiórka uczestników – godz. 6.45

Wyjazd w dn. 10 lipca 2019 r. z parkingu MOK ul. Piastowska 1 o godz. 7.00

Opiekun grupy: Krystyna Saczyńska  tel. 32 671 55 60, kom.  600 558 044

Uwaga:Uczestnicy proszeni są o zabranie dowodu osobistego i legitymacji ZUS

                                                                                 lider: Teresa Skwarczyńska