II RAJD NORDIC-WALKING

Drugi rajd Nordic – walking odbędzie się

27 października  2017 r./ piątek / o godzinie 12.30.

Zbiórka przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 6

Organizatorzy przewidują rajd  trasą w kierunku Rudnik.

 Na zakończenie  rajdów dla   uczestników rajdu  przewidziany poczęstunek oraz zabawy integracyjne.

Zapisy przyjmuje Anna Krzysztofczyk

Zadanie realizowane w ramach projektu pn ,,SOBIE POTRZEBNI ’’

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny  Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  na lata 2014-2020