Zapraszamy słuchaczy do krainy KAMISHIBAI !

Zapraszamy słuchaczy  do krainy  KAMISHIBAI !

Kamishibai to najlepszy sposób na promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Zajęcia z wykorzystaniem kamishibai to atrakcyjna metoda dzięki której kształtujemy kulturę czytelniczą. To także zabawa, edukacja i twórcze działania.

Ale co to właściwie jest kamishibai?

Kamishibai to teatrzyk obrazkowy ukryty w „drewnianej skrzynce”. Z zewnątrz jest niepozorna. Zamknięta przypomina trochę walizkę. Lecz wkrótce po otworzeniu jej tajemniczych drzwiczek cała gromadka dzieci zamiera jak zahipnotyzowana. Kamishibai służy do prezentowania dzieciom ilustracji, które tworzą fabułę. Zbiór obrazków (umożliwiających przedstawienie całej opowieści), ułożonych jeden po drugim, umieszczany jest w butai – drewnianej skrzynce. Na odwrocie każdej ilustracji znajduje się fragment tekstu czytanego głośno przez narratora siedzącego przy teatrzyku. Tekst do obrazka pokazywanego w danym momencie, jest wydrukowany z tyłu obrazka go poprzedzającego, i jest widoczny jedynie dla czytającego. Dzieci natomiast oglądają piękne ilustracje zmieniające się jak slajdy. Ich prezentowaniu towarzyszy wyjątkowy nastrój, stworzony za sprawą teatrzyku kamishibai.

Będą  dwie edycje warsztatów czyli po 6 spotkań po 2 godziny  lekcyjne  dla  10 seniorów i 8  dzieci . Łącznie weźmie odział   w dwóch edycjach 20 seniorów  i 16 dzieci.

Warsztaty odbywać się będą w MSP nr 5 im A.Mickiewicza w Zawierciu.

W obu grupach warsztaty będą podzielone na pracę z tekstem i pracę kreatywną-twórcze tworzenie bajek . Po wspólnym czytaniu tekstu bajki,  seniorzy i dzieci wymyślą, jak ją można animować .

Do przeprowadzenia zajęć zaangażowany zostanie instruktor z doświadczeniem w pracy                   z seniorami i dziećmi. Zakupione będą materiały  niezbędne  do wykonania bajek animowanych.

Wyjazd do Krakowa do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

będzie naturalnym przedłużeniem warsztatów.

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej   Osób Starszych  na lata 2014– 2020  .

                     

 

 

Zapisy na  warsztaty  ,,Bajkowania  „ przyjmuje M.Grabowska  i J Maciążek –Matysik  pokój 325 MOK