Projekt ,,SOBIE POTRZEBNI”

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Sobie potrzebni” realizowany będzie  do 31.12.2017r.                                                      

Jest to program międzypokoleniowej aktywności.

Mówi się, że wnuczkowie potrzebują dziadków do zabawy, czy do opowieści o życiu.                 Jednak dziadkowie również potrzebują swoich ukochanych wnuków,  żeby zobaczyli świat                            z tej młodszej perspektywy. ….

 

Projekt jest rozszerzoną kontynuacją działań ZUTW skierowaną do seniorów,   dzieci                   i młodzieży w skali lokalnej.

Jednym z najważniejszych wyznaczników zadania jest stworzenie możliwości  uczestnictwa       w życiu kulturalnym  i integracji przedstawicieli różnych grup społecznych: dzieci,młodzieży    i seniorów.

Wsparciem zostanie objęte min. 130 osób:   80 seniorów i 50 młodzieży.

W ramach projektu planuje się:

1 . Organizację cyklu   warsztatowego przewidującego

  • warsztaty informatyczne ,, Cybernawigator ”
  • warsztaty udzielania I pomocy przedmedycznej i postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia-,,Pudełko życia ”
  • warsztaty animacji bajek -,,Wytwórnia bajek ”
  1. Pomoc uczniom przebywającym na świetlicach w odrabianiu pracy domowej . Pomoc będzie w szczególności dotyczyła  uczniów mających  trudności w nauce. Pomocy udzielać będą emerytowani  nauczyciele  .
  2. Dwa jednodniowe wyjazdy edukacyjne , jeden do Krakowa  do Muzeum Sztuk i Techniki Japońskiej Manggha na spotkanie z bajką  japońską  , drugi  jednodniowy wyjazd edukacyjny  do Katowic w celu obejrzenia spektaklu  teatralnego i wystawy w Muzeum Sląska.                                
  3. Dwa rajdy piesze nordic -walking
  4. Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się w  Galerii ZAWartE  w Miejskim Ośrodku Kultury  im A. Mickiewicza w Zawierciu.

W programie prezentacja działań projektowych jak :

1.prezentacja multimedialna z działań projektowych wykonana przez uczestników  warsztatów  informatycznych

2. prezentacja bajki  przygotowana na warsztatach ,,Wytwórnia bajek ”

Realizacja przewidzianych działań  projektowych pozwoli na osiągnięcie celu głównego planowanego przedsięwzięcia tj. wzmocnienie i rozwinięcie integracji międzypokoleniowej (osoby starsze – osoby młode) i wewnątrzpokoleniowej (osoby starsze -osoby starsze).

 

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2017

O czym donosi koordynator projektu  Maria Grabowska.

Zapraszam  do zapoznania się  z regulaminem i formularzem.

 

 

Regulamin ASOS Sobie potrzebni ZUTW

formularz-rekrutacyjny-SOBIE-POTRZEBNI